VAMMAISNEUVOSTO

Vammaisneuvoston jäsenet

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Joensuun kaupungin vammaisneuvostoon kuuluu seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Neuvostoon on valittu Joensuun vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen neuvottelukunnan nimeämät henkilöt ja kaupunginhallituksen nimeämät kaupunginhallituksen edustaja ja viranhaltijajäsenet.

Vammaisneuvosto 2015 - 2016

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Karvinen Liisa, puheenjohtaja
Joensuun seudun epilepsiayhdistys
liisa.karvinen@kolumbus.fi
 

Maukonen Matti
Joensuun Seudun Kuulo ry
matti.maukonen@elisanet.fi
p. 050 443 7141

Keskisalo Pentti, vpj.
Joensuun kaupunki
pentti.keskisalo@jns.fi

Jormanainen Laura
Joensuun kaupunki
jormanainen.laura@gmail.com

Hoikkanen Pirjo
Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry
pirjo.hoikkanen@pp.inet.fi

Taskinen Heidi

 

Kortelainen Raija
kortelainen.raija12@gmail.com

 

Pappinen Arja
Pohjois-Karjalan MS-yhdistys
apappinen@gmail.com
p. 050 372 2340

Lehikoinen Paula
Joensuun Reumayhdistys ry
paula.lehikoinen@suomi24.fi
p. 050 490 5184
 

Tanninen Risto
Pohjois-Karjalan CP-yhdistys
riparei@suomi24.fi
p. 0500 176 303

Suhonen Leena
johtava sosiaalityöntekijä
leena.suhonen@jns.fi
p. 050 435 5631

Ruokolainen Leena
sosiaalityöntekijä
leena.ruokolainen@jns.fi
p. 050 354 3874

Romppanen Anna-Liisa
korjausneuvoja
anna-liisa.romppanen@jns.fi
p. 050 447 1614

Kurki Markku
taloussihteeri
markku.kurki@jns.fi
p. 050 351 4346

Sihteerinä toimii kansliasihteeri Pertti Virolainen
pertti.virolainen@jns.fi

Erityisdiakoni Tuula Mertasella on vammaisneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus
tuula.mertanen@evl.fi
p. 050 366 0892 (vain tekstiviesti)

 

http://www.joensuu.fi/vammaisneuvosto